Agitadors i Mescladors2023-09-10T11:03:53+00:00

AGITADORS I MESCLADORS

A SEVEN un agitador no és simplement un equip mecànic. És també, i principalment, una part del procés. Entrem , doncs, en l’enginyeria d’agitació, que consisteix a estudiar les condicions fisicoquímiques adequades a cada procés.
Un agitador pot ser doncs la part principal d’un procés. Dissenyar per prevenir possibles avaries pot evitar pèrdues econòmiques importants al aturar un cicle de fabricació.

Agitadors i Mescladors - svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3

Sèrie UTS-C(D)

Agitador Uni Track System (coupling). Agitador amb motorreductor, torreta doble, acoblament amb espaiador, tanca mecànica d’agitació i eix amb brida o directe (D).

Configuració:

El motorreductor (1) acciona el semieix del reductor (2), el qual està fixat pel cargol de subjecció axial (3). La potencia es transmet gràcies a la xaveta (4). El semieix del reductor va connectat al semieix o eix directe (5) mitjançant un acoblament amb espaiador (6) que permet l’accés a la tanca mecànica (7) sense el desmuntatge del motorreductor. El topall del semieix (8) permet que tot el conjunt de l’eix i pales agitadores es mantingui en la seva posició emntre l’acoblament amb espaiador està desmuntat. En cas d’incorporar conjunt eix – semieix (9), aquests s’uneixen gràcies a l’acoblament del semieix (10). Els diferents tipus de turbines disponibles van units a l’eix mitjançant diferents mitjans possibles (abraçadora, presoner, soldadura, etc.).

El conjunt descansa sobre la brida superior de la torreta intermèdia (11) i l’agitador s’acobla al dipòsit mitjançant la brida inferior de la torreta (12). L’eix passa a través d’aquesta estructura perimetral a on, a la brida inferior, està estanquitzat mitjançant l’acció de la tanca mecànica. La subjecció de l’eix es realitza mitjançant un rodament incorporat a la tanca mecànica.

La tanca mecànica incorporada és de tipus agitació, equilibrada i d’execució simple o doble.

Sèrie UTS-CR(D)

Agitador Uni Track System (coupling). Agitador amb motorreductor, torreta doble, acoblament amb espaiador, tanca mecànica d’agitació, rodament intermedi i eix amb brida o directe (D).

Configuració:

El motorreductor (1) acciona el semieix del reductor (2), el qual està fixat pel cargol de subjecció axial (3). La potencia es transmet gràcies a la xaveta (4). El semieix del reductor va connectat al semieix o eix directe (5) mitjançant un acoblament amb espaiador (6) que permet l’accés a la tanca mecànica (7) sense el desmuntatge del motorreductor. El topall del semieix (8) permet que tot el conjunt de l’eix i pales agitadores es mantingui en la seva posició mentre l’acoblament amb espaiador està desmuntat. En cas d’incorporar conjunt eix – semieix (9), aquests s’uneixen gràcies a l’acoblament del semieix (10). Els diferents tipus de turbines disponibles van units a l’eix mitjançant diferents mitjans possibles (abraçadora, presoner, soldadura, etc.).

El conjunt descansa sobre la brida superior de la torreta intermèdia (11) i l’agitador s’acobla al dipòsit mitjançant la brida inferior de la torreta (12). L’eix passa a través d’aquesta estructura perimetral a on, a la brida inferior, està estanquitzat mitjançant l’acció de la tanca mecànica. La subjecció de l’eix es realitza mitjançant un rodament intermedi situat a l’estructura perimetral (13).

La tanca mecànica incorporada és de tipus agitació, equilibrada i d’execució simple o doble.

Agitadors i Mescladors - svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3
Agitadors i Mescladors - svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3

Sèrie UTS-S(D)

Agitador Uni Track System (standard). Agitador amb motorreductor, torreta simple, sense acoblament, tanca d’agitació o cartutx i eix
amb brida o directe (D).

Configuració:

El motoreductor (1) acciona el semieix o eix directe (2), el qual està fixat pel cargol de subjecció axial (3). La potència es transmet gràcies a la xaveta (4). El topall del semieix (5) permet que tot el conjunt de l’eix i pales agitadores es mantingui en la seva posició mentre el motoreductor està desmuntat. En cas d’incorporar conjunt el (6), aquests s’uneixen gràcies a l’acoblament del semieix (7). Els diferents tipus de turbines disponibles van units a l’eix mitjançant diferents mitjans possibles (brida, presoner, soldadura, etc.).

El conjunt descansa sobre la brida superior de la torreta (8) i l’agitador s’acobla al dipòsit mitjançant la brida inferior d’aquesta. L’eix passa a través de la torreta, on està segellat mitjançant l’acció d’una tanca mecànica (9).

La tanca mecànica incorporada és de tipus agitació o tipus cartutx, equilibrat i d’execució simple o doble.

Sèrie UTS-B(D)

Agitador Uni Track System (brida). Agitador amb motorreductor, brida, sense acoblament, tanca mecànica simple o retén i eix amb brida o directe (D).

Configuració:

El motoreductor (1) acciona el semieix o eix directe (2), el qual està fixat pel cargol de subjecció axial (3). La potència es transmet gràcies a la xaveta (4). En cas d’incorporar conjunt eix – semieix (5), aquests s’uneixen gràcies a l’acoblament del semieix (6). Els diferents tipus de turbines disponibles van units a l’eix mitjançant diferents mitjans possibles (brida, presoner, soldadura, etc.).

El conjunt descansa sobre la brida de l’agitador (7), i aquest s’acobla al dipòsit mitjançant aquesta. L’eix passa a través de la brida, on està segellat mitjançant l’acció d’un retén labial (8).

Agitadors i Mescladors - svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3
Agitadors i Mescladors - svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3

Sèrie UTS-L

Agitador Uni Track System (lateral). Agitador d’entrada lateral amb motorreductor, torreta simple, tanca mecànica d’agitació o cartutx, eix directe i sistema de desmuntatge a dipòsit ple.

Configuració:

El motorreductor (1) acciona l’eix directe (2), el qual està fixat pel cargol de subjecció axial (3). La potencia es transmet gràcies a la xaveta (4). L’equip s’acobla a la brida del dipòsit mitjançant la torreta (5). L’eix passa a través de la torreta, a on està estanquitzat mitjançant l’acció d’una tanca mecànica (6). Els diferents tipus de turbines disponibles van units a l’eix mitjançant diferents mitjans possibles (abraçadora, presoner, soldadura, etc.).

El con de segellat (7) incorpora una junta estàtica que es mantén distanciada durant l’operació normal de l’equip. Després uns passos senzills, la junta queda pressionada dins del con permetent realitzar tasques de manteniment a la tanca mecànica o al motorreductor sense necessitat de buidar el dipòsit.

La tanca mecànica incorporada és de tipus agitació o tipus cartutx, equilibrat, d’execució simple o doble.

Sèrie LC

Agitador de motor directe.

Configuració:

El motor (1) acciona l’eix (2), el qual està fixat mitjançant l’acoblament (3). La potencia es transmet gràcies als presoners (4). Els diferents tipus de turbines disponibles van units a l’eix mitjançant presoners.

El conjunt descansa sobre la brida del agitador (5), y aquest s’acobla al dipòsit mitjançant la mateixa. L’eix passa a través de la brida, a on està estanquitzat mitjançant l’acció d’un retén labial (6).

Agitadors i Mescladors - svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3
Agitadors i Mescladors - FULLFLOATER S e1589383757699

FULLFLOATER-S  | Flux Axial Turbulent

· Agitacions de mida mitjana a gran.
· El disseny bipala facilita el muntatge per la boca d’home.
· Relació cabal / potència millorada.
· Funcionament optimitzat amb tallacorrents.

Agitadors i Mescladors - FULLFLOATER EVO1 1 e1589383648824

FULLFLOATER-EVO1 | Flux Axial Laminar/Turbulent

· Flux axial homogeni.
· El disseny bipala facilita el muntatge per la boca d’home.
· Pot operar sense tallacorrents.

Agitadors i Mescladors - FULLVISC e1587406928679

FULLVISC | Desplaçament Positiu Laminar

· Processos de transmissió de calor i / o participació en homogeneïtzacions.
· Generació de flux circulant per desplaçament del fluid.
· Dimensions i relació d’aspecte adaptables.
· Pot incloure rascadors de paret.

Agitadors i Mescladors - NCORA GRANDE e1589383980411

ÁNCORA | Flux Tangencial Laminar

· Barreja de productes viscosos amb intercanvi tèrmic a les parets del dipòsit.
· Pot incloure rascadors de paret.


Agitadors i Mescladors - COWLES e1587407218744

COWLES  | Turbina de Dispersió

· Processos de dispersió i homogeneïtzació sòlid-líquid.

Agitadors i Mescladors - VORTEX e1587407194504

VORTEX | Barreja en Fase Viscosa

· Barreja sòlid-líquid en fase viscosa.
· Baix pes que permet un rang elevat de velocitat.

Agitadors i Mescladors - HELICE F e1587407206355

HÉLICE-F | Flux Complementari

· Adaptació geomètrica al fons del tanc.
· Per muntar juntament amb les turbines FULLFLOATER.
· Millora la suspensió de partícules, direcciona el flux en el fons i optimitza els processos de descàrrega.

DOCUMENTACIÓ

CONTACTE

    Go to Top