DIAGRAMES DE SECCIÓ

AGITADORS I MESCLADORS

Diagrames de Secció - Diagrama de seccion UTS C

Sèrie UTS-C(D)

Agitador Uni Track System (coupling). Agitador amb motorreductor, torreta doble, acoblament amb espaiador, tanca mecànica d’agitació i eix amb brida o directe (D).

Configuració:

El motorreductor (1) acciona el semieix del reductor (2), el qual està fixat pel cargol de subjecció axial (3). La potencia es transmet gràcies a la xaveta (4). El semieix del reductor va connectat al semieix o eix directe (5) mitjançant un acoblament amb espaiador (6) que permet l’accés a la tanca mecànica (7) sense el desmuntatge del motorreductor. El topall del semieix (8) permet que tot el conjunt de l’eix i pales agitadores es mantingui en la seva posició emntre l’acoblament amb espaiador està desmuntat. En cas d’incorporar conjunt eix – semieix (9), aquests s’uneixen gràcies a l’acoblament del semieix (10). Els diferents tipus de turbines disponibles van units a l’eix mitjançant diferents mitjans possibles (abraçadora, presoner, soldadura, etc.).

El conjunt descansa sobre la brida superior de la torreta intermèdia (11) i l’agitador s’acobla al dipòsit mitjançant la brida inferior de la torreta (12). L’eix passa a través d’aquesta estructura perimetral a on, a la brida inferior, està estanquitzat mitjançant l’acció de la tanca mecànica. La subjecció de l’eix es realitza mitjançant un rodament incorporat a la tanca mecànica.

La tanca mecànica incorporada és de tipus agitació, equilibrada i d’execució simple o doble.

Sèrie UTS-CR(D)

Agitador Uni Track System (coupling). Agitador amb motorreductor, torreta doble, acoblament amb espaiador, tanca mecànica d’agitació, rodament intermedi i eix amb brida o directe (D).

Configuració:

El motorreductor (1) acciona el semieix del reductor (2), el qual està fixat pel cargol de subjecció axial (3). La potencia es transmet gràcies a la xaveta (4). El semieix del reductor va connectat al semieix o eix directe (5) mitjançant un acoblament amb espaiador (6) que permet l’accés a la tanca mecànica (7) sense el desmuntatge del motorreductor. El topall del semieix (8) permet que tot el conjunt de l’eix i pales agitadores es mantingui en la seva posició mentre l’acoblament amb espaiador està desmuntat. En cas d’incorporar conjunt eix – semieix (9), aquests s’uneixen gràcies a l’acoblament del semieix (10). Els diferents tipus de turbines disponibles van units a l’eix mitjançant diferents mitjans possibles (abraçadora, presoner, soldadura, etc.).

El conjunt descansa sobre la brida superior de la torreta intermèdia (11) i l’agitador s’acobla al dipòsit mitjançant la brida inferior de la torreta (12). L’eix passa a través d’aquesta estructura perimetral a on, a la brida inferior, està estanquitzat mitjançant l’acció de la tanca mecànica. La subjecció de l’eix es realitza mitjançant un rodament intermedi situat a l’estructura perimetral (13).

La tanca mecànica incorporada és de tipus agitació, equilibrada i d’execució simple o doble.

Diagrames de Secció - Diagrama de seccion UTS C
Diagrames de Secció - Diagrama de seccion UTS S

Serie UTS-S(D)

Agitador Uni Track System (standard). Agitador amb motorreductor, torreta simple, sense acoblament, tanca d’agitació o cartutx i eix
amb brida o directe (D).

Configuració:

El motoreductor (1) acciona el semieix o eix directe (2), el qual està fixat pel cargol de subjecció axial (3). La potència es transmet gràcies a la xaveta (4). El topall del semieix (5) permet que tot el conjunt de l’eix i pales agitadores es mantingui en la seva posició mentre el motoreductor està desmuntat. En cas d’incorporar conjunt el (6), aquests s’uneixen gràcies a l’acoblament del semieix (7). Els diferents tipus de turbines disponibles van units a l’eix mitjançant diferents mitjans possibles (brida, presoner, soldadura, etc.).

El conjunt descansa sobre la brida superior de la torreta (8) i l’agitador s’acobla al dipòsit mitjançant la brida inferior d’aquesta. L’eix passa a través de la torreta, on està segellat mitjançant l’acció d’una tanca mecànica (9).

La tanca mecànica incorporada és de tipus agitació o tipus cartutx, equilibrat i d’execució simple o doble.

Serie UTS-B(D)

Agitador Uni Track System (brida). Agitador amb motorreductor, brida, sense acoblament, tanca mecànica simple o retén i eix amb brida o directe (D). 

Configuració:

El motoreductor (1) acciona el semieix o eix directe (2), el qual està fixat pel cargol de subjecció axial (3). La potència es transmet gràcies a la xaveta (4). En cas d’incorporar conjunt eix – semieix (5), aquests s’uneixen gràcies a l’acoblament del semieix (6). Els diferents tipus de turbines disponibles van units a l’eix mitjançant diferents mitjans possibles (brida, presoner, soldadura, etc.).

El conjunt descansa sobre la brida de l’agitador (7), i aquest s’acobla al dipòsit mitjançant aquesta. L’eix passa a través de la brida, on està segellat mitjançant l’acció d’un retén labial (8).

Diagrames de Secció - Diagrama de seccion UTS B
Diagrames de Secció - Diagrama de seccion UTS C

Serie UTS-C(R)(D)

Agitador Uni Track System (coupling). Agitador amb motorreductor, torreta doble, acoblament amb espaiador, tanca d’agitació, rodament intermedi (R) i eix amb brida o directe (D).

Configuració:

El motoreductor (1) acciona el semieix de l’reductor (2), el qual està fixat pel pern de subjecció axial (3). La potència es transmet gràcies a la xaveta (4). El semieix de l’reductor va connectat a l’semieix o eix directe (5) mitjançant un acoblament amb espaiador (6) que permet l’accés a el tancament mecànic (7) sense el desmuntatge de l’motoreductor. El límit de l’semieix (8) permet que tot el conjunt de l’eix i pales agitadores es mantingui en la seva posició mentre l’acoblament amb espaiador està desmuntat. En cas d’incorporar conjunt eix-semieix (9), aquests s’uneixen gràcies a l’acoblament de l’semieix (10). Els diferents tipus de turbines disponibles van units a l’eix mitjançant diferents mitjans possibles (brida, presoner, soldadura, etc.).

El conjunt descansa sobre la brida superior de la torreta intermèdia (11) i l’agitador s’acobla a el dipòsit mitjançant la brida inferior de la torreta (12). L’eix passa a través d’aquesta estructura perimetral on, a la brida inferior, està estanqueizado mitjançant l’acció de el tancament mecànic.

El tancament mecànic incorporat és de tipus agitació, equilibrat i d’execució simple o doble.

Diagrames de Secció - Diagrama de seccion UTS S

Serie UTS-S(D)

Agitador Uni Track System (brida). Agitador amb motorreductor, brida, sense acoblament, tanca simple o dependències i eix
amb brida o directe (D).

Configuració:

El motoreductor (1) acciona l’eix directe o semieix (2), el qual està fixat pel pern de subjecció axial (3). La potència es transmet gràcies a la xaveta (4). El límit de l’semieix (5) permet que tot el conjunt de l’eix i pales agitadores es mantingui en la seva posició mentre el motoreductor està desmuntat. En cas d’incorporar conjunt eix-semieix (6), aquests s’uneixen gràcies a l’acoblament de l’semieix (7). Els diferents tipus de turbines disponibles van units a l’eix mitjançant diferents mitjans possibles (brida, presoner, soldadura, etc.).

El conjunt descansa sobre la brida superior de la torreta (8) i l’agitador s’acobla a el dipòsit mitjançant la brida inferior d’aquesta. L’eix passa a través de la torreta, on està estanqueizado mitjançant l’acció d’un tancament mecànic (9).

El tancament mecànic incorporat és de tipus agitació o tipus cartutx, equilibrat, d’execució simple o doble.

Diagrames de Secció - Diagrama de seccion UTS B

Serie UTS-B(D)

Agitador Uni Track System (brida). Agitador con motorreductor, brida, sin acoplamiento, cierre simple o retén y eje
con brida o directo (D).

Configuració:

El motoreductor (1) acciona l’eix directe o semieix (2), el qual està fixat pel pern de subjecció axial (3). La potència es transmet gràcies a la xaveta (4). En cas d’incorporar conjunt eix-semieix (5), aquests s’uneixen gràcies a l’acoblament de l’semieix (6). Els diferents tipus de turbines disponibles van units a l’eix mitjançant diferents mitjans possibles (brida, presoner, soldadura, etc.).

El conjunt descansa sobre la brida de l’agitador (7), i aquest s’acobla a l’dipòsit mitjançant la mateixa. L’eix passa a través de la brida, on està estanqueizado mitjançant l’acció d’unes dependències labial (8).