IMPULSORS

AGITADORS I MESCLADORS

Impulsor FULLFLOATER S

FULLFLOATER-S  | Flux Axial Turbulent

· Agitacions de mida mitjana a gran.
· El disseny bipala facilita el muntatge per la boca d’home.
· Relació cabal / potència millorada.
· Funcionament optimitzat amb tallacorrents.

Impulsor FULLFLOATER EVO1

FULLFLOATER-EVO1 | Flux Axial Laminar/Turbulent

· Flux axial homogeni.
· El disseny bipala facilita el muntatge per la boca d’home.
· Pot operar sense tallacorrents.

Impulsor FULLVISC

FULLVISC | Desplaçament Positiu Laminar

· Processos de transmissió de calor i / o participació en homogeneïtzacions.
· Generació de flux circulant per desplaçament del fluid.
· Dimensions i relació d’aspecte adaptables.
· Pot incloure rascadors de paret.

Impulsor NCORA

ÁNCORA | Flux Tangencial Laminar

· Barreja de productes viscosos amb intercanvi tèrmic a les parets del dipòsit.
· Pot incloure rascadors de paret.

Impulsor COWLES

COWLES | Turbina de Dispersió

· Processos de dispersió i homogeneïtzació sòlid-líquid.

Impulsor VORTEX

VORTEX | Barreja en Fase Viscosa

· Barreja sòlid-líquid en fase viscosa.
· Baix pes que permet un rang elevat de velocitat.

Impulsor HELICE-F

HÉLICE-F | Flux Complementari

· Adaptació geomètrica al fons del tanc.
· Per muntar juntament amb les turbines FULLFLOATER.
· Millora la suspensió de partícules, direcciona el flux en el fons i optimitza els processos de descàrrega.