HOMOGENEÏTZADORS

HOMOGENEÏTZADORS

Els homogeneïtzadors industrials SEVEN M.X.O.N. treballen per cisalla, percussió i xocs de freqüència ultrasònica.

La intensa turbulència que desenvolupen en l’interior de les seves càmeres micronitzadores permet efectuar millors dispersions, emulsions, homogeneïtzacions, etc.

Aquestes són algunes de les possibles aplicacions:

  • Industria farmacèutica
  • Fabricació de suspensions estables
  • Fabricació de xarops
  • Homogeneïtzació de substancies actives en pomades
  • Fabricació de cosmètics
  • Fabricació de masses para llapis de llavis, esmaltes y cremes de sabó
  • Fabricació de gaspatxo y salmorejo
  • Participació en processos químics (acceleració de reaccions)
  • Fabricació de fertilitzants (tant líquids como en gel).

Els homogeneïtzadors industrials SEVEN M.X.O.N. estan dissenyats per entrada inferior de tanc, mentre que els models de les series SEVEN M.X.O.N.-M y M.X.O.N.-H són de construcció horitzontal sobre bancada. Donada la seva capacitat de bombeig, poden treballar tant en continu com en recirculació permetent, d’aquesta manera, un gran ventall d’operacions de procés com addició, homogeneïtzació en línia, homogeneïtzació en recirculació, transvasament a següent punt, processos de neteja, etc. S’utilitzen generalment amb agitadors de baixa velocitat (o tipus FULLVISC) per a productes d’alta viscositat.

Homogeneïtzadors - svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3

Configuració M.X.O.N.-M:

La rotació a elevada velocitat del rotor dins de l’estator (1) amb ajust de precisió genera una potent succió, dirigint la barreja des de la aspiració (2) cap a la impulsió (3).

A l’interior, la força centrífuga dirigeix ​​el fluid cap a la perifèria del cos (4), on és obligat a passar a través d’intersticis molt estrets a alta velocitat.

L’intens cisallament, la percussió i els ultrasons garanteixen les millors dispersions, homogeneïtzacions i emulsions a la sortida de la màquina, mantenint, així, un cicle de barrejat i bombeig.

Per la part posterior, la carcassa (5) tanca la cavitat hidràulica de la màquina, permetent el pas de l’eix (6) i allotjant el tancament mecànic (7).

L’eix encaixa amb l’eix de l’motor (8) i, en algunes mides inclou un tercer rodament de suport (9).

El tipus de tancament mecànic estàndard és de tipus cartutx equilibrat d’execució simple o doble.

Configuració M.X.O.N.-H:

La rotació a elevada velocitat del rotor dins de l’estator (1) amb ajust de precisió genera una potent succió, dirigint la barreja des de la aspiració (2) cap a la impulsió (3).

A l’interior, la força centrífuga dirigeix ​​el fluid cap a la perifèria del cos (4), on és obligat a passar a través d’intersticis molt estrets a alta velocitat.

L’intens cisallament, la percussió i els ultrasons garanteixen les millors dispersions, homogeneïtzacions i emulsions a la sortida de la màquina, mantenint, així, un cicle de barrejat i bombeig.

Per la part posterior, la carcassa (5) tanca la cavitat hidràulica de la màquina, permetent el pas de l’eix (6) i allotjant el tancament mecànic (7).

El suport de l’eix es realitza mitjançant rodaments lubricats amb oli i segellats mitjançant retens (8, 9), muntats en un suport de rodaments (10). Les potes de fixació estan situades sota el cos.

El tipus de tancament mecànic estàndard és de tipus cartutx equilibrat d’execució simple o doble.

Homogeneïtzadors - svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3

Homogeneïtzador en línia M.X.O.N.

MODELCABAL (máx.)        (l/h)POTÈNCIA
MOTOR (kW)
VELOCITAT
PERIFÈRICA (m/s)
DIMENSIONSESPECEJAMENT
M.X.O.N.-M 120200045,57,518Homogeneïtzadors - pdfHomogeneïtzadors - pdf
M.X.O.N.-M 14550005,57,51122Homogeneïtzadors - pdfHomogeneïtzadors - pdf
M.X.O.N.-H 19514000111518,529Homogeneïtzadors - pdfHomogeneïtzadors - pdf
M.X.O.N.-H 2453200022303737Homogeneïtzadors - pdfHomogeneïtzadors - pdf

Homogeneïtzador vertical inferior M.X.O.N.

MODELCABAL (máx.)        (l/h)POTÈNCIA
MOTOR (kW)
VELOCITAT
PERIFÈRICA (m/s)
DIMENSIONSESPECEJAMENT
M.X.O.N. 120200045,57,518Homogeneïtzadors - pdfHomogeneïtzadors - pdf
M.X.O.N. 14550005,57,51122Homogeneïtzadors - pdfHomogeneïtzadors - pdf
M.X.O.N. 19514000111518,529Homogeneïtzadors - pdfHomogeneïtzadors - pdf
M.X.O.N. 2453200022303737Homogeneïtzadors - pdfHomogeneïtzadors - pdf

DOCUMENTACIÓ

CONTACTE