HOMOGENEÏTZADORS

HOMOGENEÏTZADORS

Permet efectuar les millors dispersions, emulsions, homogeneïtzacions, etc.

M.X.O.N. és l’últim desenvolupament de SEVEN .

L’M.X.O.N. ofereix una homogeneïtzació d’alt rendiment.

El M.X.O.N. està dissenyat per a ser acoblat per la part inferior dels recipients i pot treballar en continu o en reciclat. Dissenyat també per treballar EN LÍNIA.

La intensa agitació turbulenta que desenvolupa a l’interior de les seves càmeres micronizadores, permet efectuar les millors dispersions, emulsions, homogeneïtzacions, etc … en tots els camps de la indústria. S’utilitza generalment amb un agitador de baixa velocitat o agitador de tipus FULLVISC per a productes d’alta viscositat. Aquest funcionament és idoni per a productes cosmètics, farmacèutics i alimentaris d’alta viscositat.

DIAGRAMES DE SECCIÓ

Homogeneïtzador en línia M.X.O.N.

MODEL CABAL (máx.)        (l/h) POTÈNCIA
MOTOR (kW)
VELOCITAT
PERIFÈRICA (m/s)
DIMENSIONS ESPECEJAMENT
M.X.O.N.-M 120 2000 4 5,5 7,5 18
M.X.O.N.-M 145 5000 5,5 7,5 22
M.X.O.N.-H 195 14000 7,5 11 15 29
M.X.O.N.-H 245 32000 22 30 37 37

Homogeneïtzador vertical inferior M.X.O.N.

MODEL CABAL (máx.)        (l/h) POTÈNCIA
MOTOR (kW)
VELOCITAT
PERIFÈRICA (m/s)
DIMENSIONS ESPECEJAMENT
M.X.O.N. 120 2000 4 5,5 7,5 18
M.X.O.N. 145 5000 5,5 7,5 22
M.X.O.N. 195 14000 7,5 11 15 29
M.X.O.N. 245 32000 22 30 37 37

DOCUMENTACIÓ