DIAGRAMES DE SECCIÓ

HOMOGENEÏTZADORS

Diagrames de Secció - Diagrama seccion M.X.O.N. M 145

Configuració M.X.O.N.-M:

La rotació a elevada velocitat del rotor dins de l’estator (1) amb ajust de precisió genera una potent succió, dirigint la barreja des de la aspiració (2) cap a la impulsió (3).

A l’interior, la força centrífuga dirigeix ​​el fluid cap a la perifèria del cos (4), on és obligat a passar a través d’intersticis molt estrets a alta velocitat.

L’intens cisallament, la percussió i els ultrasons garanteixen les millors dispersions, homogeneïtzacions i emulsions a la sortida de la màquina, mantenint, així, un cicle de barrejat i bombeig.

Per la part posterior, la carcassa (5) tanca la cavitat hidràulica de la màquina, permetent el pas de l’eix (6) i allotjant el tancament mecànic (7).

L’eix encaixa amb l’eix de l’motor (8) i, en algunes mides inclou un tercer rodament de suport (9).

El tipus de tancament mecànic estàndard és de tipus cartutx equilibrat d’execució simple o doble.

Configuració M.X.O.N.-H:

La rotació a elevada velocitat del rotor dins de l’estator (1) amb ajust de precisió genera una potent succió, dirigint la barreja des de la aspiració (2) cap a la impulsió (3).

A l’interior, la força centrífuga dirigeix ​​el fluid cap a la perifèria del cos (4), on és obligat a passar a través d’intersticis molt estrets a alta velocitat.

L’intens cisallament, la percussió i els ultrasons garanteixen les millors dispersions, homogeneïtzacions i emulsions a la sortida de la màquina, mantenint, així, un cicle de barrejat i bombeig.

Per la part posterior, la carcassa (5) tanca la cavitat hidràulica de la màquina, permetent el pas de l’eix (6) i allotjant el tancament mecànic (7).

El suport de l’eix es realitza mitjançant rodaments lubricats amb oli i segellats mitjançant retens (8, 9), muntats en un suport de rodaments (10). Les potes de fixació estan situades sota el cos.

El tipus de tancament mecànic estàndard és de tipus cartutx equilibrat d’execució simple o doble.

Diagrames de Secció - Diagrama seccion M.X.O.N. H 245