Nova bomba de procés químic monoblock sèrie B.P.Q.-M - svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3

Nova versió de la B.P.Q. en format monobloc per espais reduïts o bombejos esporàdics. Aquest tipus de bomba es pot col·locar on un grup motobomba no hi cap, o pot ser una opció més econòmica quan es tracta de bombejos molt esporàdics i curts com pot ser una descàrrega de cisterna, un transvasament, un buidat, etc.

Mantenint la hidràulica de la B.P.Q. intacta, s’ha redissenyat tota la transmissió de la bomba per convertir-la a monobloc. L’eix passa de subjectar-se per dos rodaments en bany d’oli a utilitzar els rodaments del motor més un tercer rodament de suport. El disseny de la zona de la tanca mecànica no s’ha modificat, pel que la sèrie de bombes B.P.Q.-M pot incorporar els mateixos tipus de tanca mecànica que qualsevol B.P.Q. (diferents configuracions de tanques de components, cartutx simple i doble, etc.). Totes les peces de la bomba són en acer inoxidable, el que suposa una major durabilitat en planta.