Perquè no fallen les tanques mecàniques? - CABECERA scaled e1652253197883

A diferència d’una tanca mecànica convencional, aquest elimina els ajustos manuals i no precisa d’eixos encamisats. En un cartutx, el muntatge extern dels seus components permet aillar les molles del fluid bombejat. L’equilibrat de les seves cares de sellat permet pressions de fins a 16 bar sense provocar desgast en les mateixes. Amb l’aplicació d’un termosifó extern i líquid de barrera pressuritzat la circulació és forçada i mantinguda per un anell de bombeig intern i per efecte termosifó. La pressió del líquid de barrera a la tanca mecànica és més alta que la pressió del procés, evitant que el líquid bombejat deteriori les cares internes de la tanca. Un serpentí interior al termosifó és l’encarregat del control de la temperatura.

Aquest sistema proporcionarà un funcionament sense fugues i de poc manteniment, i garantirà el cumpliment amb els reglaments anti-contaminació.