Agitació de fertilitzants - N 0001

El projecte ha inclòs un agitador sèrie UTS-BD amb doble turbina VORTEX de Ø450 mm i una velocitat de 340 rpm per ser muntat en un reactor de 2500 l. El procés consisteix en l’homogeneïtzació dels components líquids i sòlids amb aigua fins a aconseguir una viscositat de 10.000 cps. Pressió atmosfèrica i temperatura constant de 60ºC.